1 Generelt

1.1 Betterlife stiller en abonnement-baseret online tjeneste til rådighed på clinicbetterlife.dk. Clinicbetterlife.dk tilbyder hypnoselydfiler, rabat på den første hypnosesession bestilt hos behandlernetværk, e-books, onlineterapi samt informationer om hypnose og vejledning. Clinicbetterlife er tilknyttet og superviseret af Betterlife LLC.

Det frarådes KRAFTIGT, at man undlader at anvende lydfilerne under bilkørsel eller ved brug af maskiner. 
Materialer fra siden må ikke videregives til tredjeperson. Urigtige oplysninger ved sign up til vore services, vil blive anmeldt til myndighederne og som spam.

1.2 Disse vilkår og betingelser for brug (herefter “Betingelser for Brug”) gælder for aftaler mellem Betterlife LLC  og en fysisk person (herefter “Brugeren”) vedrørende tjenesten. Kun personer, der er 18 år eller ældre, kan indgå en aftale med Betterlife LLC vedrørende tjenesten. Betterlife LLC kan også nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve, en aftale med brugeren, hvis brugeren tidligere har misligholdt Betterlife LLCs betingelser

1.3 Disse betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem brugeren og Betterlife LLC herefter “Aftalen”). For at få adgang til tjenesten, skal brugeren læse og acceptere aftalen.

1.4 Når aftalen er blevet indgået, kan Betterlife LLC fremsende en bekræftelse herpå til den e-mail adresse, som brugeren har oplyst i forbindelse med brugerens registrering af en brugerkonto i overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.

2 Ydelsernes omfang

2.1 Tjenesten giver brugeren adgang til ClinicBetterlifes tjenester.

2.2 For en månedlig betaling kan brugeren tegne et abonnement og få adgang til hele Tjenestens indhold.

3 Adgang til Tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på platformen (se også punkt 4 nedenfor),

4 Registrering, brugernavn og password

4.1 En brugerkonto kan registreres på platformen.

4.2 Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på registreringstidspunktet. Ved registrering må brugeren kun give oplysninger vedrørende egne betalings- og kreditkort.

4.3 Ved registrering skal brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login Oplysninger”). Brugerens login oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto ved brug af brugerens login oplysninger.

4.4 Hvis brugeren får mistanke om ulovlig brug af brugerens Login Oplysninger, skal brugeren omgående underrette clinicbetterlife og ændre sit password.

5 Gebyrer og betaling

5.1 Gebyrer for brug af tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der er tilgængelig på platformen. 

5.2 Betaling for abonnementet sker forud for hver måned eller årligt abonnement.

5.3 Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Betterlife LLCs tilbudte betalingsmidler på platformen. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via det valgte betalingsmiddel.

6 Tilpasninger og ændringer

6.1 Betterlife LLC forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for tjenesten. Ændringen skal meddeles til brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I tilfælde af sådanne ændringer er brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for brugeren.

6.2 I tilfælde af brugerens opsigelse i medfør af dette pkt. 6, og brugeren har betalt for en periode efter abonnementets ophør, vil Betterlife LLC tilbagebetale det overskydende beløb inden for tredive (30) dage fra abonnementets ophør.

7 Opsigelse

7.1 Opsiges en aftale forinden næste abonnementskørsel, vil denne ikke blive trukket for efterfølgende periode.

Oplysninger til Brugerne vedrørende ændringer samt tilbagebetaling

8 Fortrydelsesret

[Særligt for digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium:]
Ved at indgå nærværende aftale samtykker brugeren til at tjenesten leveres direkte, og at indholdet på platformen omgående gøres tilgængeligt for brugeren. Brugeren samtykker samtidigt til, at der ingen fortrydelsesret gælder efter forbrugeraftaleloven vedrørende tjenesten og aftalen, så snart levering af tjenesten er påbegyndt. Hvis brugeren har indgået nærværende aftale, og levering af tjenesten er påbegyndt, men brugeren ikke længere ønsker at benytte tjenesten eller være bundet af aftalen, skal brugeren opsige aftalen i overensstemmelse med punkt 9.2 nedenfor.

9 Aftalens løbetid og opsigelse

9.1 Abonnementsaftaler for tjenesten tegnes for en abonnementsperiode på 1 måned, og forlænges automatisk med 1 måned ad gangen, eller for en periode på 1 år og forlænges automatisk for 1 år ad gangen, indtil brugeren eller Betterlife LLC opsiger abonnementet i henhold til disse betingelser. Ved opsigelse ophører abonnementet omgående. Der sker ikke tilbagebetaling af betalte gebyrer.

9.2 Såfremt brugeren ønsker at opsige aftalen skrives en email til support@clinicbetterlife.dk, eller det kan gøres via brugerens netbank, Stripe eller Paypal, alt efter hvor betalingsaftalen er opretttet.
Opsigelse er altid brugerens eget ansvar.

Såfremt Betterlife LLC ønsker at opsige aftalen, skal Betterlife LLC orientere brugeren herom ved e-mail eller telefon. derfor SKAL mobil nr. være korrekt oplyst, samt email. Alternativt slettes brugeren uden orientering.

9.3 I tillæg til det ovenfor angivne skal ClinicBetterlife være berettiget til at ophæve aftalen med omgående virkning, og samtidigt gøre tjenesten utilgængelig for brugeren, hvis:
(a) Brugerens betaling er forsinket (se punkt 6.7);

(b) Brugeren har undladt at følge denne anvisning: Det frarådes KRAFTIGT, at man undlader at anvende lydfilerne under bilkørsel eller ved brug af maskiner. 
Materialer fra siden må ikke videregives til tredjeperson. Urigtige oplysninger ved sign up til vore services, vil blive anmeldt til myndighederne og som spam.

10 Tvister

Såfremt brugeren, uanset årsagen hertil, er utilfreds med tjenesten, kan brugeren selvfølgelig kontakte Betterlife LLC for at indgive en klage.
Parterne skal i første omgang forsøge at løse tvister, der måtte opstå på grund af aftalen ved mindeligt forlig. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, skal tvisten afgøres af en dansk domstol og skal være underkastet dansk lovgivning. Brugeren har ret til som forbruger at søge tvisten afgjort ved byretten det sted, hvor brugeren har værneting. Brugeren kan også rette klager til Forbrugerklagenævnet, http://www.forbrug.dk/Dine-klagemuligheder/Saadan-klager-du/Klag-til- Forbrugerklagenaevnet).

11 Kontaktoplysninger

Brugeren kan kontakte Betterlife LLC på ceo@clinicbetterlife.dk eller webmaster@clinicbetterlife.dk

Dansk kontakt: clinicbetterlife, cvr. 27235336, Rådmand Steins alle 16b, 2000 Frederiksberg - ceo@clinicbetterlife.dk

Privatlivspolitik

Oplysninger registreres kun i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger, såfremt dette ønskes.
For at du kan indgå aftale med os på Betterlife LLC, har vi brug for følgende oplysninger: Navn, adresse, telefonnummer og e-mail adresse.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger, med det formål at kunne levere varen korrekt til dig.
Personoplysningerne registreres hos Betterlife LLC, og opbevares i op til fem år, hvorefter oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcist hvilke oplysninger der indsamles, og hvorfor.
Direktøren og de ansatte for Betterlife LLC, har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos ClinicBetterlife, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven, og henvendelse i forbindelse hermed, rettes til Betterlife via e-mail ceo@clinicbetterlife.dk .