PROGRESSIONSMETODEN

Metoden indeholder 2 komponenter.

1) Sindet "vaskes rent" for virus og tanker som skader. Hypnoselydfiler gør arbejdet. 

2) 4 Steps and hypnosis er et opbygnings program som strækker sig fra problemets start til den fremtid, som man ønsker sig. Bevidst samtale og hypnose.

4 ugers intensivt online forløb: 2 timer om ugen med terapeut.

 • Lydfilerne skaber ro og nye vaner og mental og fysisk FORANDRING. Mindfulness skaber ro.

 • Medicinskabet er anvendt, som det eneste af sin art, af forsikringsselskab.

 • Pris: 99,-kr. pr. måned for hele familien. Abonnement uden binding.


Vore behandlinger, webinarer og kurser  giver  lindring, afhjælpning og fjernelse af mentale besværligheder og fysisk belastende tilstande.

Vi har fantastiske resultater i forhold til livsstilssygdomme og funktionelle lidelser.

Metoden er fantastisk til: STRESS, MISBRUG, ER DU FASTLÅST I OFFERROLLEN, UDFORDRINGER MED BØRN OG PARFORHOLD, DEPRESSION, ANGST, FORTIDEN DER TYNGER, USIKKERHED OM FREMTIDEN ETC.
Metoden har været anvendt af forsikringsselskaber og firmaer siden 2008. Mange private klienter har haft fantastiske resultater og glæde af metoden siden 2004. 
Progressionsmetoden er funderet i evidensdokumenteret hypnoterapeutiske teknikker og motivations kommunikation.

 

Udvikler og stifter Susanne Bech Simonsen M.S Health Psychology, har mere end 30 års erfaring med behandling og terapi både i USA og Danmark.

Forløb kan kombineres med anden behandling.

Vi er et godt supplement til anden behandling, som optimeres til at opnå godt resultat med vore teknikker.

 

Progressionsmetoden arbejder med en model til menneskesindet, som søger at kortlægge de mekanismer, som gør, at vi tænker, føler og handler, som vi gør.

 

At man i stor grad genkender og forstår sig selv og derved kan ændres, så ens tanker og handlinger kommer over i et frugtbart, konstruktivt og etisk gavnligt spor. Det er muligt at betragte visse dele af metoden som en form for kognitiv terapi.

Progressionsmetoden bruges både i terapien og på lydfilerne, og bygger på principperne om respekt for alt liv, samt en livsførelse, hvor man tror på, at ”livet er godt”.

Progressionsmetoden bygger på, at man kan ændre sindets ”gamle mønstre” og forandre sine holdninger og meninger og derved ændre følelser og handlinger.

 

Udgangspunktet er, at fysisk sygdom og mental, eller psykisk eller følelsesmæssig lidelse, kan forandres via viden, indsigt og forandring af det inderste i personen.

 

For at skabe forandring behøver DU:

 

 • Villighed til at forandre.

 • Ønske om forandringens resultat.

 • Parathed til at slippe de gamle meninger, holdninger og tanker.

 • Mod til at se at ”det gamle i dig selv” skabte eller/og fastholdt lidelsen.

 • Forstå at intellektet kan være den stærkeste barriere til forandring.

 • Forstå at den korrekte viden og indsigt ALTID skaber et positivt resultat.

 • Forstå og acceptere, at den rette viden og indsigt fjerner og/eller ændrer lidelsen.

Målet med dette program er forbedring derfra, hvor du er: mentalt og helbredsmæssigt.

Forløbet tilpasses formål og behov.

Alle problemer og emner kan behandles med dette program som udgangspunkt.

Det kan anvendes til både misbrugsbehandling og er særdeles egnet til efterbehandling i forbindelse med misbrugsbehandling.

4 uger med 2-3 online sessioner om ugen med behandler - inklusiv hypnose.

Forløbet kan forlænges.

4 Steps and Hypnosis 
-online programmet

STEP 1: Indsigt og beskrivelse af problemets omfang og mønster.

 • En online samtale, hvor målsætning og plan aftales.

 • Online hypnosesessions kan aftales i forbindelse med personligt forløb 2-3 gange ugentlig.

 • LYDFILER.

 • Online gruppeterapi.

 • Personlige online hypnosesession med terapeut tilknyttet 4SAH.

 

STEP 2: Indsigt i personlighed, karaktertræk og følelser som er årsagen til dit problem

 • Indre uro, angst, vrede, afmagt, sorg, tristhed o.a. behandles med hypnoseterapi.

 • Online hypnosesessions kan aftales i forbindelse med personligt forløb 2-3 gange ugentlig.

 • LYDFILER.

 • Online gruppeterapi.

 • Personlige online hypnosesession med terapeut tilknyttet 4SAH.

STEP 3: Intensiv ændring til mentalt/fysisk mønster, som fungerer.

 • ”Sådan ønsker jeg at reagere”.

 • ”Sådan vil jeg i det daglige fungere”.

 • Søvn, spise sundt, dyrke motion, gode vaner og INDRE RO.

 • Online hypnosesessions kan aftales i forbindelse med personligt forløb 2-3 gange ugentlig.

 • LYDFILER.

 • Online gruppeterapi.

 • Personlige online hypnosesession med terapeut tilknyttet 4SAH.

 

STEP 4: Plan for fremtiden – fremtidig livsstil.

 • Hvordan vil jeg leve mit liv.  Konkret plan.

 • Online hypnosesessions implementerer fremtidens mål i underbevidstheden.

 • Online hypnosesessions kan aftales i forbindelse med personligt forløb 2-3 gange ugentlig.

 • LYDFILER.

 • Online gruppeterapi.

 • Personlige online hypnosesession med terapeut tilknyttet 4SAH.

Der er 6 mdr. online support på alle forløb.

Som signet up på Clinicbetterlife har du altid adgang til online terapi.