Progressionsmetoden er fantastisk til fjernelse, lindring eller afhjælpning af stress, misbrug, vægtproblemer, funktionelle lidelser, offerrolle, problemer i parforhold, problematisk fortid, frygt for fremtiden, jobskifte, alvorlig sygdom, skilsmisse, udfordringer med børn, mobning på jobbet og andre ikke tilfredsstillende livsvilkår. 

Forløbet FOKUSERER på løsninger og derfor er ethvert forløb tilrettelagt med at etablere en LØSNING for netop dig.

Progressionsmetoden er et 4 ugers forløb med online terapi og hypnosessioner med terapeut. 2 sessioner om ugen efter aftale; gerne aften. Der er 6 mdr. online support.

Du sætter dig godt til rette i din egen stue med din latop eller PC. 

Udover den personlige terapi, anbefales du at lytte til lydfiler efter dit eget valg. Det kan ske inden søvn om aftenen eller i løbet af dagen. Der er mere end 80 emner. 

 • Lydfilerne skaber ro og nye vaner og mental og fysisk FORANDRING. Mindfulness skaber ro.

 • Medicinskabet/lydfilerne er anvendt, som det eneste af sin art, af forsikringsselskab.

 • Pris: 99,-kr. pr. måned for hele familien. Abonnement uden binding.


Sessionerne online giver  lindring, afhjælpning og fjernelse af mentale besværligheder og fysisk belastende tilstande.

Vi har fantastiske resultater i forhold til livsstilssygdomme og funktionelle lidelser.
Metoden har været anvendt af forsikringsselskaber og firmaer siden 2008. Mange private klienter har haft fantastiske resultater og glæde af metoden siden 2004. 
Progressionsmetoden er funderet i evidensdokumenteret hypnoterapeutiske teknikker og motivations kommunikation.

 

Udvikler og stifter Susanne Bech Simonsen M.S Health Psychology, har mere end 30 års erfaring med behandling og terapi både i USA og Danmark.

Forløb kan kombineres med anden behandling.

Vi er et godt supplement til anden behandling, som optimeres til at opnå godt resultat med vore teknikker.

 

Progressionsmetoden arbejder med en model til menneskesindet, som søger at kortlægge de mekanismer, som gør, at vi tænker, føler og handler, som vi gør.

At man i stor grad genkender og forstår sig selv og derved kan ændres, så ens tanker og handlinger kommer over i et frugtbart, konstruktivt og etisk gavnligt spor. Det er muligt at betragte visse dele af metoden som en form for kognitiv terapi.

Progressionsmetoden bruges både i terapien og på lydfilerne, og bygger på principperne om respekt for alt liv, samt en livsførelse, hvor man tror på, at ”livet er godt”.

Progressionsmetoden bygger på, at man kan ændre sindets ”gamle mønstre” og forandre sine holdninger og meninger og derved ændre følelser og handlinger.

 

Udgangspunktet er, at fysisk sygdom og mental, eller psykisk eller følelsesmæssig lidelse, kan forandres via viden, indsigt og forandring af det inderste i personen.

 

For at skabe forandring behøver DU:

 • Villighed til at forandre.

 • Ønske om forandringens resultat.

 • Parathed til at slippe de gamle meninger, holdninger og tanker.

 • Mod til at se at ”det gamle i dig selv” skabte eller/og fastholdt lidelsen.

 • Forstå at intellektet kan være den stærkeste barriere til forandring.

 • Forstå at den korrekte viden og indsigt ALTID skaber et positivt resultat.

 • Forstå og acceptere, at den rette viden og indsigt fjerner og/eller ændrer lidelsen.

Som sagt er forløbet tilpasset DIN tid og DIT problem.

PROGRESSIONSMETODEN. STRESS, SMERTER, MISBRUG, DEPRESSION, FAMILIEPROBLEMER?

kr 7.000,00Pris
 • Metoden indeholder 2 komponenter.

  1) Sindet "vaskes rent" for virus og tanker som skader. Hypnoselydfiler gør arbejdet. 

  2) 4 Steps and hypnosis er et opbygnings program som strækker sig fra problemets start til den fremtid, som man ønsker sig. Bevidst samtale og hypnose. 4 ugers intensivt online forløb: 2 timer om ugen med terapeut.

 • Betaling sker ved start af forløbet og refunderes ikke. Ved sygdom kan det aftales at forløbet sættes i bero. 

  Vi fralægger os ansvar for effekt og resultat. Alle materialer er Copyright betterlife/ved Susanne Bech Simonsen. De må ikke, uden skriftlig aftale, deles eller udlånes eller sælges til tredjemand. Du må som professionel behandler ikke vidergive dele af eller hele materialet til klienter eller anden tredjemand.

  Det understreges at HYPNOSE LYDFILER ALDRIG MÅ ANVENDES UNDER BILKØRSEL ELLER VED BETJENING AF ANDRE MASKINER.