Vi sikrer en perfekt efterbehandling
 - efter misbrugsbehandling

Effektiv og målrettet aftercare indeholder programmer for livsstilsforandringer.

Mindset og livsstil forhindrer tilbagefald.

Aftercare i Clinic Betterlife:

 • vi varetager efterbehandlingen

 • vi varetager familierådgivningen

 • vi præsenterer behandlingscentret for firmaer og forsikringsselskaber

 • vi visiterer klienter til døgnbehandling

 • vi tilpasser efterbehandlingen efter klientens behov

 • vi tilbyder one to one sessioner

 • vi tilbyder online terapi - 99,-kr/md. - for hele familien

 • vi visiterer til behandling, hvis nødvendigt

Vi anvender traditionelle og ny metoder i vores behandling.

Vi udvikler og tilpasser behandlingen og metoderne efter målgrupper.

Vi samarbejder med behandlingscentre i USA.

Vi udveksler erfaringer med internationale organisationer og behandlingscentre.

Clinicbetterlife støtter

aktivt NON PROFIT organisationen

Starts With One Today,

der hjælper mennesker og dyr. der har brug for en hjælpende hånd.

Vi er der, hvor magtesløsheden giver mening og en hjælpende hånd har betydning. 

Det kan du også. 

USA

All rights Betterlife LLC

 • Instagram
 • LinkedIn Social Ikon
 • Facebook Social Ikon

©2019 by www.clinicbetterlife.com.