Vi sikrer en perfekt efterbehandling
 - efter misbrugsbehandling

Effektiv og målrettet aftercare indeholder programmer for livsstilsforandringer.

Mindset og livsstil forhindrer tilbagefald.

Aftercare i Clinic Betterlife:

  • vi varetager efterbehandlingen

  • vi varetager familierådgivningen

  • vi præsenterer behandlingscentret for firmaer og forsikringsselskaber

  • vi visiterer klienter til døgnbehandling

  • vi tilpasser efterbehandlingen efter klientens behov

  • vi tilbyder one to one sessioner

  • vi tilbyder online terapi - 99,-kr/md. - for hele familien

  • vi visiterer til behandling, hvis nødvendigt

På løbebåndet
Golf Par

Vi anvender traditionelle og ny metoder i vores behandling.

Vi udvikler og tilpasser behandlingen og metoderne efter målgrupper.

Vi samarbejder med behandlingscentre i USA.

Vi udveksler erfaringer med internationale organisationer og behandlingscentre.